Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TROLLHÄTTAN KRONOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HÅJUMS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell, neg.nr. B960_010:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÅJUMS GRAVKAPELL (akt.)

1913 - 1913

Västra Götaland
Trollhättan
Västergötland
Trollhättan
Lextorps församling
Skara stift
Håjum

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kapellet har en enkel utformning med såväl nygotiska drag med spetsbågade öppningar, som nationalromantiska med redovisning av de naturliga materialen och smidesdekorer på portarna. Åt väster är huvudentrén och till källaren är en port på östra gaveln i ett lägre och smalare korutsprång.
FASAD - Fasaden visar stommen av brunrött tegel i kryssförband med en utkragning mot takfoten. Från långsidornas hörn skjuter fasaden ut likt strävpelare till trekvarts höjd i två etager, täckta av tjocka stenskivor, i övrigt är fasaden oartikulerad. Teglets murning blir till omfattningar av fasadöppningarna. Mellan västporten och gavelfönstret är en..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

  • Murverk - Tegel, kryssförband
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

  • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2002

  • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2002

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

  • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

  • Portal
  • Kor - Korutsprång
Våningar

Inventeringsår 2002

  • 01
  • Källare