Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO ERIKSBERG 1 - husnr 1A, ADOLFSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2. exteriör, östra och norra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ADOLFSBERGS KYRKA (akt.)

1970 - 1970

1970 - 1970

Örebro
Örebro
Närke
Örebro
Adolfsbergs församling
Strängnäs stift
Eriksbergsgatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Exteriör

Inventeringsår 2003

Kyrkan är uppförd i modernistisk stil med kubisk form vars exteriör är stram till sitt formspråk med slutna, röda tegelmurar och flacka takfall. Den ursprungliga delen av kyrkan har en okonventionell ljusföring med asymmetriskt placerade dageröppningar.

TAK: Kyrkan täcks av flera mycket flacka pulpettak lagda med svart plåt. Den vinkelställda tillbyggnaden har ett flackt sadeltak, även det lagt med svart plåt.

FASAD: Kyrkans fasader är av borstat tegel lika kyrkorummet. På fasadens södra sida finns en djup takfot av trä med tätt sittande taksparrar målade i mörkt brunt. Den senare tillkomna tillbyggnaden i väster har två burspråk..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Tegel

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Röd
Takform

Inventeringsår 2003

 • Plantak

Inventeringsår 1995

 • Mansardtak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Vapenhus
 • Sakristia - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat korutsprång
Våningar

Inventeringsår 2003

 • Souterrängvåning
 • 02