Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL GUSTAVSBERG 3:2 - husnr 8003, TÖSSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3134-2. tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖSSE KYRKA (akt.)

1848 - Okänt

1848 - 1848

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Tösse
Åmåls församling
Karlstads stift

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten. Planformen med torn på södra långsidan liknar Åmåls nya kyrka (1806). Långhuset är rektangulärt med tresidiga avslutningar åt såväl öster som väster. Mitt emot tornutbyggnaden med vapenhus åt söder finns en utbyggd sakristia mot norr. Kyrkans omfattning är oförändrad sedan byggnadstiden. Exteriören i ljusgul puts domineras av tornkroppen med en kraftig kransgesims, flack huv och lanternin. Den något utskjutande portiken kröns av ett klassiskt tympanonfält. Det tvärlagda långhuset med stora rundbågiga fönsteröppningar täcks av skiffer. Sakristietaket liksom torn- och lanternintaket är dock..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1994

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts

Inventeringsår 1994

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Torn - Söder
 • Sakristia - Norr

Inventeringsår 1994

 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Söder
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING- Kyrkorummet ger, liksom kyrkans exteriör, ett monumentalt intryck genom dess storlek och rymd. Vid uppförandet beräk

Läs mer i eget fönster