Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM MADÄNG 1:56 - husnr 1, BALTAKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/327:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BALTAKS KYRKA (akt.)

1916 - 1917

1916 - 1917

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Baltak
Tidaholms församling
Skara stift
Baltak Ljungstorp

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

BALTAKS KYRKA - Kyrkan från 1917 består av ett långhus med smalare rakt kor i öster, vilket är försett med en tresidig absid. Båda har samma takhöjd som långhuset. Norr om koret är en sakristia. Över västra långhusgaveln reser sig ett litet torn.
FASAD - Kyrkan vilar på en sockel av grovt tuktad granit, vilken under kor och sakristia är lagd i två skift. Murarna av tegel är slammade och målade med en ljusgul kalkfärg. Mellan långhusfönstren är strävpelare. På västgavelns hörn har fyra större strävpelare anbragts liksom två som flankerar porten och två på korets hörn. Alla är avtäckta med enkupigt lertegel. Korets strävpelare har valmat..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slammad

Inventeringsår 1997

 • Puts - Slammad
Färg

Inventeringsår 2004

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Tälttak
 • Kupol - Lökkupol

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Spån, kluvet
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Flöjel
 • Torn - Gaveltorn
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1997

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01