Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM BOTTNA 12:1 - husnr 1, BOTTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2653-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOTTNA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Bottna
Bottna församling
Göteborgs stift
Bottna 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

BOTTNA KYRKA har långhus och kor inom samma murar. I väster är ett vapenhus tillbyggt. Vapenhuset är byggt i sten, med ett smalare trätorn ovanför. Trätornet är till hälften placerat över långhusgaveln och till hälften ovanför tornets bottenvåning.

YTTERVÄGGARNA är spritputsade och vitmålade. En låg utskjutande sockel finns i nordöst, i övrigt ingen markerad sockel. Tornöverbyggnaden är liksom korgaveln klädd med stående locklistpanel, vitmålad.

Vapenhusets TAKFALL är täckt med kopparplåt i skivformat. Tornet har en kort, lätt svängd och spetsig tornspira klädd med svartmålad plåt, och krönt av en vindflöjel med årtalet 1763. Långhusets..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Trä
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1992

 • Puts
 • Trä - Träpanel
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Plåt - Koppar
 • Plåt - Falsad, småplåtsformat
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Vapenhus
 • Torn - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1992

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2003

LÅNGHUS: GOLV - Av orgelbundna rödgrå granitblock i kalkbruk. Två kvarnstenar i golvet under läktaren. I bänkkvarteren lackat trägolv från 1965. V

Läs mer i eget fönster