Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE KYRKOJORDEN 1:1 - husnr 2, VRETENS KYRKA (F.D.EDHEMS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Vretens kyrka exteriör n negnr 02-140-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VRETENS KYRKA (F.D.EDHEMS KYRKA) (akt.)

1873 - 1873

1873 - 1873

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Ljunghem
Värsås-Varola-Vretens församling
Skara stift
Vretens kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

VRETENS KYRKA - Kyrkan uppfördes 1873 efter ritningar av arkitekt Ernst Jacobsson. Den nygotiska exteriören med oputsade granitmurar och spetsbågiga fönster är en välbevarad representant för 1800-talets nystilar. Den mycket stora kyrkan har latinsk korsplan med rektangulärt långhus, två breda korsarmar, ett åttakantigt, sidoställt litet torn i sydväst, fullbrett, rakt avslutat kor samt vidbyggd, polygon, lägre och smalare absid i öster. I västra delen av norra långhusfasaden är ett öppet vapenhus. Mellan koret och norra korsarmen är en lägre sakristia och mellan södra korsarmen och koret ett förråd.
FASAD - Fasaden består av blottade,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Tegel
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1997

 • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2002

 • Röd
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak
 • Tälttak
 • Torntak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Takpannor - Lertegel
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Korsarm
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Absid - Polygonal
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Torn - Hörntorn
 • Kors

Inventeringsår 1997

 • Korsarm
 • Torn - Söder
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Kor - Korutsprång
 • Kor - Polygonalt korutsprång
Våningar

Inventeringsår 2002

 • 01
 • 03
Interiör

Inventeringsår 2002

VRETENS KYRKA - Den välbevarade interiören domineras av sin nygotiska inredning och sitt öppna tak med synliga bjälkar. Kyrkans långhus har i väst

Läs mer i eget fönster