Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MULLSJÖ NYKYRKA 1:4 - husnr 1, NYKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/262:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYKYRKA KYRKA (akt.)

1886 - 1887

1886 - 1887

Jönköping
Mullsjö
Västergötland
Nykyrka
Mullsjö-Sandhems församling
Skara stift
Nykyrkevägen 37

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

NYKYRKE KYRKA - Den nygotiska träkyrkan är uppförd i sin helhet 1886-87 efter ritningar av arkitekt Ernst Abraham Jacobsson. Kyrkan består av ett brett långhus med fullbrett, rakt avslutat kor i öster. I sydväst finns ett sidoställt torn, till sin norra hälft inlemmad i kyrkokroppen. Öster om koret finns en sakristia med fasade väggar. Väst- och mittportar har förstukvistar.
FASAD - Kyrkan vilar på en skråkantad sockel av huggen granit med kattgluggar. Väggarna är upp till de högt sittande fönstren klädda med sexkantiga spån. Över den kraftigt utkragande sockeln skjuter en spånklädd skråkant ut. Mellan långsidornas trefönstergrupper..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Trä - Stolpverk
 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1992

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Spån
 • Trä - Träpanel, spontad

Inventeringsår 1992

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2005

 • Brun
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Tälttak
 • Spira

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Farstukvist
 • Torn - Sidoställt
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Tupp
 • Takkupa

Inventeringsår 1992

 • Sakristia
 • Kor
 • Torn - Sidoställt
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
 • 03