Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK SÄTILA 29:1 - husnr 1, SÄTILA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_134.33/23850034

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄTILA KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Sätila
Sätila församling
Göteborgs stift
Sätila kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Exteriör

Inventeringsår 2006

SÄTILA KYRKA är en vitputsad stenkyrka med rundat kor, korsarmar åt norr och söder, torn i väster krönt av en spira samt takryttare över korsmitten. Kyrkan har en utvändigt sparsmakad nyklassicistisk utformning där fasaderna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Sadeltaken har svartmålad plåttäckning. Tornspiran kröns av en förgylld tupp, takryttaren av ett kors och den östra taknocken av en förgylld sol. Ingångar genom tornet i väster, i de båda korsarmarna samt i korets nordöstfasad. De utvändiga snickerierna är grönmålade.

FASAD - Kyrkans fasader är vitputsade och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar med slätputsade omfattningar...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Korstak
 • Spira
 • Hjälmtak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt - Bandtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Korsarm
 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat
 • Kors
 • Takryttare

Inventeringsår 1995

 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat
 • Takryttare
Våningar

Inventeringsår 2006

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2006

Kyrkorummet i SÄTILA KYRKA har latinsk korsplan och är orienterat i öst-västlig riktning med koret i öster och korsarmar åt norr och söder. Sakris

Läs mer i eget fönster