Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE BROBY 11:1 - husnr 1, BROBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Broby kapell, ext, negnr 03-197-18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BROBY KAPELL (akt.)

1100 - 1349

1930 - 1930

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Broby
Källby församling
Skara stift
Broby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

BROBY KAPELL - Kapellet består av ett kvadratiskt, murat långhus, i väster ett något smalare och lägre vapenhus av trä samt centralt, ridande över långhuset ett åttkantigt trätorn. Tornets fasader är i öster, norr, söder och väster bredare än de övriga fyra sidorna. Kapellet innehåller medeltida murrester.
FASAD -Långhuset är spritputsat och vitmålat. Långhuset har en skråkantad, putsad, låg sockel.
Vapenhuset är klätt med vitmålad, vertikal pärlspontspanel. Hörnen pryds av kannelerade, vita träpilastrar som vilar på kubformade oputsade stenar. Pilastrarnas övre del, ca 150 cm över marken, är smalare än den undre. Vid avtrappningen samt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, pärlspontpanel

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Tälttak
 • Kägeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Trä - Spån
 • Takpannor - Betong
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn
 • Flöjel
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1995

 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 02
Interiör

Inventeringsår 2003

BROBY KAPELL - Kapellet består av ett kvadratiskt långhus med främre delen avdelad till kor, vapenhus/förstuga i väster samt mitt på takåsen ett t

Läs mer i eget fönster