Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED KYRKAN 1 - husnr 1, GISLAVEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gislavedext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GISLAVEDS KYRKA (akt.)

1883 - 1886

1904 - 1904

Jönköping
Gislaved
Småland
Båraryd
Gislaveds församling
Växjö stift
Norra Storgatan 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkans exteriör
Kyrkans fasad domineras av en kraftig grund av kvaderhuggen och rusticerad granit. Ovan grunden
följer murar i rödbränt tegel i mönstermurade förband. Långhusets fasader bryts upp av strävpelare, vars
framträdande roll på ett tydligt sätt knyter Gislaveds kyrka till en traditionell tegelarkitektur med rötter i
medeltida europeiskt byggande och samtidigt bevarar den nationalromantiska stil som kapellet
ursprungligen hade. Teglet har i sig använts för att smycka fasaden i form av en gesims och
fönsteromfattningar. I konstrast till det rustika, röda teglet står de klassiska, gröna plåttaken. Plåtarbetena
återfinns även..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Granit
 • Tegel

Inventeringsår 1992

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2004

 • Röd
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt