Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY ELINGE 7:3 - husnr 1, HAMNEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC07619.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMNEDA KYRKA (akt.), HAMNEDA KYRKA (akt.)

1889 - 1892

1892 - 1892

Kronoberg
Ljungby
Småland
Hamneda
Södra Ljunga församling
Växjö stift
Hamneda 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Den nationalromantiska kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med tornet i väster och en
halvrund utbyggnad i öster som fungerar som sakristia. Den är byggd i tuktad granit med
putsade och vitkalkade lister och omfattningar. Tornet är fyrkantigt med fyra torngluggar,
ovanför dessa fyra frontespisliknande utbyggnader, en på varje sida. Tornet kröns av en hög
spetsig tornspira och överst ett järnkors. I koret finns fem fönster, varje långsida har fem
fönster, därav fyra i skeppet och ett i tornet. Kyrkan har tre ingångar med höga portaler, en på
vardera långsida och en genom tornet. Till sakristian finns en särskild ingång.

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1992

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår Okänt

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Absid - Öster

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt