Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN MO PRÄSTBOL 2:1 - husnr 2, MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4018-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MO KYRKA (akt.), MO KYRKA (akt.)

1818 - 1822

1818 - 1822

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Mo
Mo-Bergviks församling
Uppsala stift
Hälsingmo 364

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

När kyrkan stod färdig 1822 var den en typisk nyklassicistisk kyrka. Det syns i det stora ljusa kyrkorummet med tunnvalv, pilastrar längs väggarna och de stora rundbågiga fönsteröppningarna. Vid den omfattande restaureringen 1902 byggdes tornet om och det tidigare flacka torntaket ersattes med en hög och spetsig spira och försågs med tornur. I samband med den restaureringen flyttades den östra ingången till väggens mitt. Kyrkan är byggd med kor och långhus i samma huskropp. Öster om koret finns ett utrymme i två våningar med två rum på varje plan. Det ena rummet på nedervåningen används som sakristia. Fram till restaureringen i början..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 1997

 • Puts
Takform

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Byggnadsdel

Inventeringsår Okänt

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1997

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår Okänt

Kyrkan präglas idag av 1900-talets restaureringar, främst den på 1960-talet. Ljusheten och rymden finns kvar från det nyklassicistiska rummet men

Läs mer i eget fönster