Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE BRYNÄS 56:4 - husnr 1, STAFFANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

9119-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STAFFANS KYRKA (akt.), STAFFANS KYRKA (akt.)

1930 - 1932

1932 - 1932

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Gävle Staffans församling
Uppsala stift
Kaserngatan 85, Kaserngatan 87

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2008

Arkitekt Knut Nordenskjöld skapade Staffans kyrka med en blandning av traditionella material och nya tekniska lösningar och konstruktioner. Arkitekturstilen är en kombination av historiska stildrag och dåtidens nya strömningar. Konstruktionen är i tegel och cement. Sockeln är utförd i grovhuggen sandsten med breda fogar. Fasaderna är slätpustade med kalkbruk och färgade i ockra som genom åren har lakats ur och åstadkommer en guldskimrande effekt. På västra och norra fasaden finns dekorativa element i form av ett ängelmotiv i relief ovanför västentrén och skulpturen St. Staffan på en konsol under en baldakin på norra tornmuren. Portar..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Murverk - Tegel
 • Betong

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2008

 • Gul
Takform

Inventeringsår 1997

 • Mansardtak
 • Sadeltak
 • Sadeltak - Med dubbla fall
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2008

 • Torn - Norr
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1997

 • Korsarm
 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Norr
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2008

Kyrkorummets breda mittskepp har kryssvälvda valv medan de smala sidoskeppen har korta tunnvalv. Valven bärs upp av tio kraftiga pelare som marker

Läs mer i eget fönster