Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALUNG-SÄLEN ÖSTRA FORS 68:1 - husnr 2, FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

fors9.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) (akt.)

1935 - 1953

1935 - 1936

Dalarna
Malung-Sälen
Dalarna
Malung
Malungs församling
Västerås stift
Kapellvägen 5

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2004

Malungsfors kapell har en rektangulär plan i kyrkorummet med rak koravslutning i öster. Även byggnadskroppen är rektangulär men har smalare och lägre utbyggnader i gavlarna, i öster motsvarande sakristian och en i väster som utgör del av samlingssalarna. Vapenhusets utbyggnad är placerad mitt på kapellets norra sida, i axel med tillfartsvägen och klockstapelns valv. Utrymmena som är avsedda för församlingens verksamhet samt tekniska utrymmen är samlade i byggnadens västra del, där de fördelas på två våningar.

I västra gaveln finns ingången till ett trapphus som leder till samlingssalen, läktare samt till källarvåningens utrymmen. Sakristian..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1994

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts
 • Puts - Slammad

Inventeringsår 1994

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Gul
 • Gul - slamfärg
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1994

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkans fasta och lösa inredning är huvudsakligen samtida med kyrkans uppförande på 1930-talet. Några av förändringarna som skett är ett orgelbyte

Läs mer i eget fönster