Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

PARTILLE SKULLTORP 1:840 - husnr 1, FURULUNDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1230.03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FURULUNDSKYRKAN (akt.)

2001 - 2001

2001 - Okänt

Västra Götaland
Partille
Västergötland
Partille
Furulunds församling
Göteborgs stift
Timmervägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

FURULUNDS KYRKA - är bygd i en våning med källare. Kyrkosalen ligger i den södra delen av byggnaden och utmärker sig med en högre volym och brantare takfall. Strax under nock i gavlarna sitter stora, runda fönster med kors på fasaden. Den övriga byggnadsdelen sträcker sig åt norr i en långsmal del i två olika höjdnivåer, med flackare sadeltak. Längs med den långsträckta byggnadskroppen, på den östra fasaden, finns ett flackt pulpettak (entrétak) på lättare kolonner/runda pelare som avslutas i huvudentrén. Entrétaket är försett med fönster. Anläggningen består i sin helhet av långhus, samlingssal, musikrum, utrymmen för expedition, barn-..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

  • Betong

Inventeringsår 1999

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

  • Puts

Inventeringsår 1999

  • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2003

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

  • Sadeltak

Inventeringsår 1999

  • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

  • Plåt - Bandtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

  • Kor - Söder
  • Kor - Fullbrett
Interiör

Inventeringsår 2003

LÅNGHUS - Kvadratiskt uppbyggt, ljust långhus med mycket putsyta och ljusinsläpp långt upp på de höga väggarna. Rektangulära, avlånga, plåtinklädd

Läs mer i eget fönster