Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKSAND ÅLS PRÄSTGÅRD 2:6 - husnr 2, ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1213-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) (akt.)

1250 - 1529

1300 - 1499

1300 - 1499

1761 - 1767

Dalarna
Leksand
Dalarna
Ål
Åhls församling
Västerås stift
Kyrkvägen 23

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkan är uppförd av gråsten samt av tegel i omfattningar och valv, murar och valv är putsade. Delar av de befintliga murverken tillhörande gamla kyrkan införlivades med nya kyrkans stomme. Detta förklarar avvikelserna och ojämnheterna i nuvarande murverk. I synnerhet är detta påfallande på norra långsidan samt i tornets ojämna murverk och snedvridna plan.

Planen omfattar ett rektangulärt, enskeppigt långhus med tresidig avslutning i öster samt ett nästan kvadratiskt och lågt torn i väster, vilket är smalare än långhuset. Sakristian är placerad i öster i långhusets tresidiga avslutning, bakom korets raka vägg. Mot sakristians norra..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2014

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2014

 • Puts

Inventeringsår 2004

 • Puts
 • Puts - Slät

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2014

 • Mansardtak

Inventeringsår 2004

 • Mansardtak
 • Huv
 • Mansardtak - Valmat
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Mansardtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkorummet täcks av två tegel murade och monumentala kupolvalv som vilar på rundbågiga sköldbågar samt på kraftiga utskjutande mur pelare med pro

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2014

Endast en sprättäljd bräda hittades i undertaket, i norra takfallet, ca 15 meter in från väster. Den har rester efter bemålning, grå och rosa färg

Läs mer i eget fönster