Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TROLLHÄTTAN OLIDAN 3:8 - husnr 1, TROLLHÄTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_019.12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TROLLHÄTTANS KYRKA (akt.)

1860 - 1862

1860 - 1862

1860 - 1862

Västra Götaland
Trollhättan
Västergötland
Trollhättan
Trollhättans församling
Skara stift
Kyrkbrovägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kyrkan ligger i svag nordöstlig-sydvästlig riktning, men för tydlighetens skull används i det följande raka väderstreck, som om koret låg rakt i norr.
Trollhättans kyrka är nygotisk med ett polygonalt, fullbrett kor i norr, en utskjutande, centrerad portal åt öster och ett tvåvånings torn i söder, samt tillbyggnader av olika ålder längs västra sidan. Höjdsträvan är markerad genom strävpelare, fialer, spiror och spetsbågar, samt högre fasader med sadeltak på var och en av korets fem sidor. Muren är genombruten av stora fönster med masverksliknande karmar av gjutjärn upptill. Entré till kyrkorummet finns i öster och söder. På västra sidan..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Tegel, koppförband
 • Murverk - Tegel, kryssförband

Inventeringsår 1992

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Röd
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2002

 • Korstak
 • Plantak
 • Sadeltak - Valmat
 • Sadeltak - Med valmad spets
 • Torntak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Plåt - Koppar
 • Plåt - Falsad, storplåtsformat
 • Plåt - Falsad, förskjutna hakfals
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Torn - Gaveltorn
 • Sakristia - Väster
 • Kor - Norr
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Kor - Rundat

Inventeringsår 1992

 • Torn - Västtorn
 • Kor - Polygonalt korutsprång
Våningar

Inventeringsår 2002

 • 01