Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYNÄSHAMN SORUNDA KYRKA 1:1 - husnr 1, SORUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3284-027-tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SORUNDA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Stockholm
Nynäshamn
Södermanland
Sorunda
Sorunda församling
Strängnäs stift
Kyrkgatan 26

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan har ett rektangulärt långhus, rakslutet kor av samma bredd, torn i väster och korsarmar i norr och söder. Tornet har en strävmur i norr och ett utbygge i söder som troligen fungerat som kapell. Tornet har blinderingar i form av trappstegsfriser. Huven från 1730 är karnissvängd och tillkom efter en brand 1689. Huven kröns av en spira med kula och pil.
Den norra korsarmen består av sakristian och det Flemingska gravkoret. Sakristian är äldre än gravkoret. Gravkoret var sannolikt helgonkapell innan det omkring 1600 inrättades till gravkor. Den södra korsamen består av det Bååtska gravkoret och södra vapenhuset. Korsarmarnas gavelrösten..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Gravkor - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Gravkor - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett