Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE RIALA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, RIALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Riala kyrka interiör mot öst.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RIALA KYRKA (akt.), RIALA KYRKA (akt.)

1270 - 1299

1270 - 1299

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Riala
Riala församling
Uppsala stift
Bergshamravägen 332

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

Långhuset, i öst-västlig riktning, utgörs av en rektangulär salkyrka av gråsten med kraftigt utbredda fogar. Dessa var försedda med s.k. kvaderristning, en ristning i putsen, som ville ge en illusion av att byggnaden var uppförd av fyrkantiga block. Kvaderristningen kan ses på gavlarna från långhusets vind.

År 1894 spritputsades väggarna utvändigt, med slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Fasaderna är vitkalkade och utformade med blinderingar. Sockeln tjärströks år 1900.
Kyrkans branta sadeltak täcks av tjärade spån.

1200-talets långhus synes ha haft ett trätunnvalv. Under 1460-70-talen välvdes kyrkan och försågs med kalkmålningar...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1996

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1996

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak

Inventeringsår 1996

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
Interiör

Inventeringsår 2003

Vapenhuset byggdes till i början av 1400-talet i anslutning till kyrkans huvudentré på södra långväggen. Under 1400-talets senare hälft utvidgades

Läs mer i eget fönster