Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN VANNSÄTTER 8:35 - husnr 1, BERGVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergviks kyrka interiör kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGVIKS KYRKA (akt.), BERGVIKS KYRKA (akt.)

1914 - 1915

1914 - 1915

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Söderala
Mo-Bergviks församling
Uppsala stift
Vannsättervägen 22

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2007

Kyrkan är byggd i tegel, den är putsad och utvändigt avfärgad i en ljust gul nyans. Den står stadigt på en oputsad sockel i natursten. Kyrkan har ett spetsigt torn i väster som är klätt med spån. I bottenvåningen av detta finns vapenhuset. I öster är koret utbyggt och sakristia finns i sydväst. Fönstren är mjukt spetsiga i överkant och har spröjsar i mjuka rundade jugendformer, fönstren är blyspröjsade med små rutor. Hela kyrkan är byggd vid samma tidpunkt och tydligt byggd i tidens anda. Här finns en blandning av jugend och nationalromantik. Inspirationen är bland annat hämtad från äldre svensk byggnadstradition. Naturmaterial värderades..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Puts

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2007

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2007

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 2007

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2007

Interiören är även den enhetlig från byggtiden. Väggarna är vitputsade och koret med triumfbågen och fönsternischerna är rikt dekorerade. Korets v

Läs mer i eget fönster