Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA RASBOKIL 2:1 - husnr 1, RASBOKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rasbokils kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RASBOKILS KYRKA (akt.), RASBOKILS KYRKA (akt.)

1480 - 1519

1500 - 1500

Uppsala
Uppsala
Uppland
Rasbokil
Rasbo-Rasbokils församling
Uppsala stift
Rasbokils-Tibble 103

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2007

Rasbokils kyrka är till format och planlösning en för Uppland typisk senmedeltida mindre sockenkyrka. Hela byggnaden uppfördes omkring år 1500. Den är en tornlös salkyrka med putsad fasad. Murarna är av gråsten, medan gavelröstena är av tegel med tidstypiska blinderingar. Fasaden är gul med dekor i vitt. Det höga sadeltaket är spåntäckt. De flesta fönstren förstorades under 1700-talet, dock finns bara ett mot norr. Flera av den tidens bågar med smidda beslag är bevarade, liksom vapenhusets dörr i gustaviansk stil med skuren dekor.
Kyrkan är bland landets medeltidskyrkor en av det fåtal, som inte genomgått någon till- eller ombyggnad...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1996

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Puts

Inventeringsår 1996

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2007

 • Gul
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2007

 • Sadeltak

Inventeringsår 1996

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2007

 • Sakristia - Norr
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1996

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2007

Den är enskeppig bestående av ett långhus med två höga stjärnringsvalv, och ett lika brett korparti med ribbvalv. Samma typ av valv finns i vapenh

Läs mer i eget fönster