Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖRNSKÖLDSVIK ULVÖN 5:16 - husnr 1, ULVÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ULVÖ KAPELL (akt.), ULVÖ KYRKA (akt.)

1894 - 1894

1894 - 1894

Västernorrland
Örnsköldsvik
Ångermanland
Nätra
Nätra församling
Härnösands stift
Malabacken 323

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår Okänt

En ny kyrka i nyklassicistisk/nygotisk stil uppfördes 1894 av byggmästare P. G. Hultman, som också stod för ritningen.

Rektangulär träkyrka med nord-sydlig orientering. Sakristia tillyggd 1924 i öster och torn i norr.

Kyrkan är byggd av timmer med fasad av stående vitmålad locklistpanel. Sockel av granit, bearbetad i kvader. Fasader med kannelyrförsedda pilastrar inramande fönstren och bärande en bred kornisch på väggytan under den profilerade takfoten. Sadeltaket är belagt med svartmålad plåt.

Entré i väster med kornischutformat överstycke, minnestavla med texten "Uppbygd under Oscar II regering MDCCCXCIV"; pardörr i trä, utvändigt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1992

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Träpanel, locklistpanel
 • Trä - Träpanel, stående

Inventeringsår 1992

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Vit
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår Okänt

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår Okänt

Vapenhus med lackat trägolv, pärlspåntpanel på väggar och tak, grå respektive vit målning. Trappor i trä på ömse sidor, lackade plansteg, gråmålad

Läs mer i eget fönster