Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL LIDENS-BYN 1:46 - husnr 2, LIDENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIDENS GAMLA KYRKA (akt.)

1350 - 1550

1470 - 1499

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Liden
Lidens församling
Härnösands stift
Liden 118

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Medeltida salskyrka i sten, möjligen föregången av en äldre kyrka. Rektangulär byggnad med sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, sannolikt tillkomna något senare, de ligger inte i förband med själva kyrkan.

Kyrkan välvdes troligen i början av 1500-talet.

Efter en period av förfall från 1800-talets mitt genomgick kyrkan 1928 en genomgripande re-novering under ledning av Erik Salvén. Den planerade rekonstruktionen av de raserade valven var emellertid inte ekonomiskt genomförbar, i stället fick kyrkorummet ett trätunnvalv.

Salkyrka i gråsten med breda slammade fogar. Murarna saknar puts på utsidan, fanns dock på 1920-talet enligt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1994

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Puts
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1994

 • Puts
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Grå
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Sadeltak

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår Okänt

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder

Inventeringsår 1994

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår Okänt

Vapenhus med fogat lertegelgolv, troligen obehandlad yta. Sockel saknas, slätputsade väggytor, vit målning. I öster respektive väster två fyrkanti

Läs mer i eget fönster