Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖSTERGARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

553-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERGARN KYRKA (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)

1169 - 1169

1230 - 1270

1240 - 1259

1685 - 1685

Gotland
Gotland
Gotland
Östergarn
Östergarns församling
Visby stift
Östergarn kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2007

Östergarn kyrka har idag följande utseende:
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia och långhus med takryttare.

Ytterväggar
Ytterväggarna är uppmurade av kalksten. De är ut- och invändigt putsade med kalkbruk och vitkalkade.

Yttertak och takryttare
Takryttaren är åttkantig och klädd med sågade stickspån på ett underlag snedkantade bräder. Höjden till vindflöjeln är ca 29 m.
Yttertaken är överallt täckta med enkupigt lertegel.

Fasader
Fasaderna är som nämnts putsade och vitkalkade.

Fönster
Fönstren har snickerifönster med blyinfattade glas, dock är glaset i korets södra fönster insatt i direkt i kalkstensomfattningen.

Portaler
Kyrkan..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1999

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Puts

Inventeringsår 1999

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2007

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1999

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1999

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2007

I kyrkorummet täcks koret av ett kupolartat kryssvalv av kalkstensflis av den speciella gotländska typen medan långhuset har ett gråmålat, tredela

Läs mer i eget fönster