Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY KORALEN 31 - husnr 1, VISBORGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Visborgskyrkan 2008-08-25 055 (kopia).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISBORGSKYRKAN (akt.), VISBY, VISBORGSKYRKAN (akt.)

1969 - 1969

1969 - 1969

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Stenkumlaväg 14

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2011

Visborgskyrkan består förutom av kyrksal med vapenhus, sakristia och rum för vaktmästare även av en församlingshemsdel med en barn- och ungdomsavdelning i en källarvåning, samt en fristående klockstapel.

Ytterväggar och murverk
Stommen består av pelare och bjälklag av armerad betong. Betongbalkarna är delvis synliga kyrksalens innertak.
Ytterväggarna är uppmurade av tegel med mellanliggande värmeisolering av mineralullsskivor.

Tornhuv och yttertak
Yttertaken är klädda med galvaniserad slätplåt. Taket vilar på takstolar av trä. Avvattningen sker via hängrännor och utvändiga stuprör i samma material. Vattnet leds till dagvattenbrunnar.

Fasader
Fasaderna..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2011

  • Betong
  • Betong - Pelare

Inventeringsår 1997

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2011

  • Trä - Träpanel
  • Tegel - Glaserat

Inventeringsår 1997

  • Tegel - Fasadtegel
Färg

Inventeringsår 2011

  • Brun
  • Grå
Takform

Inventeringsår 1997

  • Plantak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2011

  • Plåt - Slättäckning
Interiör

Inventeringsår 2011

Portaler och innerdörrar Entrédörren från öster till vapenhuset är en glasad aluminiumdörr med överljus i samma material. Entrédörren från väster

Läs mer i eget fönster