Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VAMLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VAMLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

538-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VAMLINGBO KYRKA (akt.), VAMLINGBO KYRKA (akt.)

1072 - 1072

1100 - 1199

1230 - 1270

1240 - 1259

1740 - 1749

Gotland
Gotland
Gotland
Vamlingbo
Hoburgs församling
Visby stift
Vamlingbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2010

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus samt ett torn försett med stödmurar i norr och söder. Den södra stödmuren har tak av sandstensflis i radtäckning, den norra stödmuren är utformade som ett par strävpelare. Sakristian har separat ingång från en mindre tillbyggnad på långhusets norra sida, inrymmande toalett- samt pannrum.

Ytterväggar och murverk
Ytterväggarna är uppbyggda av sandsten med kalksten i portaler m.m. Tornets murar kröns av en profilerad gesims av sandsten.

Hela kyrkan med undantag av sakristian samt pannrummet omges av skråkantade socklar, delvis av rödaktig kalksten.

Fasader
Hela..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2010

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1999

 • Murverk - Natursten, sandsten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

 • Puts - Kalkputs
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1999

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2010

 • Vit
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 1999

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2010

 • Trä - Bräder
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1999

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2010

Väggar och valv i kyrkorummet är putsade med kalkbruk och avfärgade, långhusets södra vägg har nedtill avvikande puts. Valven och väggarna i koret

Läs mer i eget fönster