Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND TINGSTÄDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, TINGSTÄDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

533-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSTÄDE KYRKA (akt.), TINGSTÄDE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1200

1169 - 1169

Gotland
Gotland
Gotland
Tingstäde
Stenkyrka församling
Visby stift
Tingstäde kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2008

Kyrkan består av torn, ett tvåskeppigt långhus och kor med sakristia.

Ytterväggar
Ytterväggarna är uppmurade av kalksten. Koret och långhuset är till största delen uppförda i fint huggen kalksten med smala fogar, undantaget utgörs av korets röste som liksom torn och sakristia är uppförda av tuktad kalksten.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig gotländsk, åttkantig modell, klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel). Panelen är tjärad utvändigt.
Stommen är tillverkad av bilade virken, lagad med sågade virken. Spiran kröns av en vindflöjel, höjden till flöjeln är ca 55 m.
Vattendäcket under klockan består av ett asfaltklätt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Puts - Slät
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Puts
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2008

Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristan putsade och vitkalkade. Koret, sakristian och ringkammaren täcks av vardera ett kry

Läs mer i eget fönster