Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SJONHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

525-14.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJONHEM KYRKA (akt.), SJONHEMS KYRKA (akt.)

1230 - 1270

1230 - 1230

1250 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Sjonhem
Vänge församling
Visby stift
Sjonhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av torn, långhus och kor med sakristia.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av kalksten. Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade.
I långhuset är två dragstag av stål inlagda i N-S riktning intill gavlarna.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig gotländsk, åttkantig modell, klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel). Panelen är tjärad utvändigt. Höjden till flöjeln är ca 33 m.

Stommen är tillverkad av bilade och sågade virken. Högbenen är försedda med plåtkappor och offerreglar. Ljudgluggar i panelen i väderstrecken utom åt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Kalkputs
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2006

Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian putsade och vitkalkade. Koret och långhuset täcks av ett respektive två kupollikna

Läs mer i eget fönster