Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HALL KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HALLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

488-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALL KYRKA (akt.), HALLS KYRKA (akt.)

1225 - 1250

1225 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Hall
Forsa församling
Visby stift
Hall kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med sakristia, långhus och torn. Tornet har på de södra och norra sidorna falska ”galleritak”. Sammanbyggt med långhuset och sakristian finns på norra sidan av långhuset en magasinsbyggnad som senare ändrats till att inrymma pannrum och vedbod, den senare numera använd som fläktrum.
Väggarna är uppmurade av kalksten och fasaderna är putsade med kalkbruk och vitkalkade. Socklarna på samtliga byggnadsdelar utom på pannrummet består av släthuggen kalksten.
Tornhuven är klädd med tjärade bräder medan yttertaken i övrigt som nämnts är täckta med enkupigt tegel.
Fönstren har enkla, ofärgade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Bräder
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

Långhuset, koret och tornrummet täcks av kryssvalv av kalkstensflis. I kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. I kore

Läs mer i eget fönster