Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, GULDRUPE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_3249.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GULDRUPE KYRKA (akt.), GULDRUPE KYRKA (akt.)

1150 - 1200

1170 - 1199

1280 - 1280

Gotland
Gotland
Gotland
Guldrupe
Vänge församling
Visby stift
Guldrupe kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av torn, kor med sakristia och långhus.

Väggarna är uppmurade av kalksten.

Tornhuven är av den äldre, romanska typen i form av en fyrsidig pyramid, klädd med snedkantade, bräder s.k. tornpanel. Höjden till flöjeln är ca 29 m.

Yttertaken över långhuset, koret och sakristian är täckta med tjärade träspån.

Fasaderna utgörs på alla byggnadsdelar av det fogade, oputsade kalkstensmurverket.
Kor, långhus och kor har enkla, skråkantade kalkstenssocklar, medan sakristian saknar sockel.
Fönstren i långhuset är rundbågiga med släthuggna omfattningar. De är försedda med poster och masverk av..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rakt
 • Kor - Bredare
Interiör

Inventeringsår 2005

Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida kalkmålningar finns endast i form av en kvaderstensmålni

Läs mer i eget fönster