Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GARDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GARDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

480-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GARDE KYRKA (akt.), GARDE KYRKA (akt.)

1130 - 1170

1140 - 1159

1200 - 1250

1739 - 1739

1754 - 1754

Gotland
Gotland
Gotland
Garde
Garde församling
Visby stift
Garde kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av torn, långhus och kor med sakristia. Under sakristian finns ett källarutrymme som numera rymmer elcentralen.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalksten. Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Långhusets och tornrummets innertak utgörs dock av ett dels dekormålat, dels laserat trätak.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig gotländsk, åttkantig modell, klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel). Panelen är tjärad utvändigt. Höjden till flöjeln är ca 52 m.
Stommen är tillverkad av bilade virken, varav stora delar dock bytts ut mot..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Kalkputs
 • Puts - Kalkcementputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rakt
 • Kor - Bredare
Interiör

Inventeringsår 2006

Väggar och valv i kyrkorummet Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian putsade och vitkalkade. Koret och sakristian täcks

Läs mer i eget fönster