Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GAMMELGARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

477-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMMELGARN KYRKA (akt.), GAMMELGARNS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1100 - 1250

1170 - 1199

1300 - 1350

1300 - 1350

Gotland
Gotland
Gotland
Gammelgarn
Östergarns församling
Visby stift
Gammelgarn kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2009

Ytterväggar och fasader
Väggarna består av tuktad kalksten, runt hela kyrkan skråkantade socklar som på koret och långhuset kröns av rundstavar. Långhusets västra gavel är uppförd i korsvirke. Sakristians fasader är delvis putsade med kalkbruk, och på långhusets norra vägg finns betydande rester av äldre (medeltida?) kalkputs, medan övriga fasader står oputsade. Hörnkedjor, omfattningar och portaler består av huggen kalksten.

Takryttare och yttertak
Tornets takryttare är byggd på ett sadeltak. Taket och den nedre delen av takryttaren täcks av spån och den övre delen av snedkantade bräder, s.k. tornpanel. I Gammelgarn utgörs de av falar..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Trä - Korsvirke

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

 • Puts - Kalkputs
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 2009

 • Sadeltak

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

 • Trä - Bräder
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2009

Väggar och valv i kyrkorummet och i sakristian Väggarna är uppmurade av kalksten och invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkb

Läs mer i eget fönster