Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, DALHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

462-44.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALHEMS KYRKA (akt.), DALHEMS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1170 - 1199

1209 - 1209

1225 - 1250

1250 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Dalhem
Dalhems församling
Visby stift
Dalhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalksten. I fasaderna är det oputsade kalkstensmurverket exponerat.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är på sedvanligt gotländskt vis åttkantig, dock är den klädd med skiffer. Huvens hörn är försedda med fialer och vattenutkastare av kalksten, delvis återgående på medeltida förebilder. Spiran kröns av en vindflöjel, höjden till flöjeln är ca 55 m.
Samtliga tak inklusive tornhuven är beklädda med skifferplattor. Plattorna är spikade på ett tätt undertak av takpapp och råspont. Tornhuvens stomme består av bilade och sågade virken, även galleritakens stomme består av bilade och sågade virken samt förstärkta..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår Okänt

Invändigt är väggar och valv i kyrkorummet och sakristian putsade och kalkavfärgade. Väggar och valv täcks i kyrkorummet och i sakristian av talri

Läs mer i eget fönster