Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BUTTLE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BUTTLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

460-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BUTTLE KYRKA (akt.), BUTTLE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1199

1200 - 1229

1218 - 1218

Gotland
Gotland
Gotland
Buttle
Vänge församling
Visby stift
Buttle kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Kyrkan består av torn, långhus och kor med sakristia. Under sakristian finns ett källarutrymme som inrymmer el-centralen.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av tuktad kalksten, med stora fogar. Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig gotländsk, åttkantig modell, klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel). Panelen är utvändigt tjärad. Spiran kröns av en flöjel, till vilken det är ca 37 m. Stommen är tillverkad av sågade virken. Högbenen är försedda med skyddsplåtar och offerreglar.
Kyrkklockan hänger i tornets klockvåning. Vattendäcket under klockan..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Bräder
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår Okänt

Väggar och valv i kyrkorummet Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian putsade och vitkalkade. Triumfbågen har kvadermålni

Läs mer i eget fönster