Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 - husnr 1, BJÖRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

455-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRKE KYRKA (akt.), BJÖRKE KYRKA (akt.)

1090 - 1090

1230 - 1270

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Björke
Björke församling
Visby stift
Björke kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2009

Kort beskrivning av kyrkobyggnaden
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av ett långhus, kor och sakristia.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av kalksten i skalmursteknik.

Takryttare och yttertak
Takryttaren är åttkantig och klädd med snedsågad panel. Höjden till flöjeln är ca 29 m.
Stommen är tillverkad av främst sågade virken. Spiran kröns av en vindflöjel. Kyrkklockan hänger i takryttaren. Vattendäcket under klockan består av ett trädäck, klätt med asfaltpapp med fall åt norr med vattenkastare av trä klädd med plåt.

Fasader
Fasaderna är spritputsade med kalkbruk och vitkalkade. Mittpartiet på långhusets västra..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2009

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2009

Väggar och valv i kyrkan är putsade och vitkalkade. Koret täcks av två kupolartade kryssvalv, långhuset av fyra d:o. Av medeltida muralmålningar

Läs mer i eget fönster