Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ALA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

447-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALA KYRKA (akt.), ALA KYRKA (akt.)

1058 - 1058

1072 - 1072

1100 - 1199

1130 - 1170

1149 - 1149

1780 - 1780

Gotland
Gotland
Gotland
Ala
Östergarns församling
Visby stift
Ala kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av torn, kor med sakristia och långhus.
Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalksten.
Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av rokokotyp, klädd med s.k. tornpanel och tjärad utvändigt. Spiran kröns av en vindflöjel med blad av koppar. Konstruktionen består av sågade virken. I huven finns två trädäck. I höjd med det övre däcket finns fyra öppningar, de är försedda med två luckor vardera och hålls stängda med en bom. Höjden till flöjeln är ca 39 m. Kyrkklockan hänger i tornets klockvåning.
Vattendäcket under klockan består av råspånt klätt med asfaltpapp och med fall mot en ränna med kort utkastare..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Vit
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Sadeltak

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt