Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL GUSTAVSBERG 3:2 - husnr 8001, TÖSSE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3135-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖSSE GAMLA KYRKA (akt.)

1200 - 1550

1200 - 1300

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Tösse
Åmåls församling
Karlstads stift

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kyrkan har en rektangulär planform med tredelat kor mot öster och rakt avslutad gavel mot väster. Den har inget torn eller klockstapel. Sadeltaket är belagt med enkupiga tak- och nockpannor i tegel. Vindskivorna och takutsprången är av tjärat trä. Hängrännor och stuprör är av koppar. Stuprören har rundade hörn upptill och skarpa nedtill av vid utkastarna. Fasaderna har vit slätputs som går ned till marken. På vissa ställen finns dock sockelstenar. Under takutsprånget, på norra respektive södra fasaden vid koret finns smidda svartmålade ankarslutjärn formade som årtalssiffror, 17 på norra och 25 på södra sidan. Gavelröstet på västra fasaden..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten
 • Murverk - Tegel, munkförband

Inventeringsår 1994

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts

Inventeringsår 1994

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1994

 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING- Kyrkans inre är mycket enkelt utformat och består av ett enda rum. Golvet täcks av grus med en mittgång och tvärgång a

Läs mer i eget fönster