Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD 1:46 - husnr 1, EDSLESKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3318-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EDSLESKOGS KYRKA (akt.)

1902 - 1905

1902 - 1905

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Edsleskog
Åmåls församling
Karlstads stift
Edsleskogs kyrka 110

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kyrkobyggnaden består av ett enskeppigt rektangulärt långhus i öst-västlig riktning med ett smalare och rakt avlutat kor i öster, sakristia i norr, vapenhus i väster och torn i söder. Tornets nedervåning utgör också vapenhus så entréer till kyrkan finns både från söder och väster, genom portar av trä med dekorativa järnbeslag. Till sakristian i norr finns en liknande dörr. Kyrkans planform är bevarad sedan byggnadstiden. De vitputsade väggarna av tegel vilar på en grund av tuktad granit. Fasaden genombryts av stora spetsbågiga fönsteröppningar med dekorativ spröjsning av järn. I koret finns tre fönster med färgat glas och blyinfattningar,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts

Inventeringsår 1997

 • Ej utrett
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Torn - Söder
 • Sakristia - Norr
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1997

 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Söder
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kyrkorummet nås via dörrar från vapenhusen i väster och söder (tornets nedervåning). En dörr finns också till sakrist

Läs mer i eget fönster