Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD ÖRS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, ÖRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_19-5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRS KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1219 - 1219

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Ör
Örs församling
Karlstads stift
Örs kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kyrkans murar av tegel och inslag av natursten är täckta av vit spritputs. Sockeln är delvis putsad och av obearbetad marksten. Västgavelns röste är av trä, vitmålad träpanel på en regelstomme. Ett lägre vapenhus och en dito sakristia är tillbyggda på västra respektive östra gaveln.
I vapenhusets nord- respektive sydvägg finns inmurat fyra äldre gravhällar över kyrkoherdar. Samtliga tak är belagda med skiffer. Långhuset täcks av ett sadeltak med valmning över koret. Valmat är också sakristians tak. Vapenhuset har sadeltak. Långhuset och koret har stora gråmålade rundbågiga fönster. Sakristian har också ett rundbågigt fönster i sin östvägg...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1994

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1994

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Sakristia - Öster
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1994

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kyrkorummet är rektangulärt med tresidigt förhöjt kor i öster och orgelläktare i väster. Under läktaren finns underby

Läs mer i eget fönster