Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD SKÅLLERUD 1:21 - husnr 2, SKÅLLERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_17-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅLLERUDS KYRKA (akt.)

1676 - 1679

1676 - 1679

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Skållerud
Skålleruds församling
Karlstads stift
Skållerud 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kyrkan är av liggande timmer och består av ett rektangulärt långhus, ett smalare tresidigt avslutat kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. Fasad beklädnaden utgörs av stående locklistpanel målad med röd oljefärg. Vid takfoten finns en stor profilerad och vitmålad gesimslist av trä. Långhuset har ett sadeltak och koret ett sadeltak som är avvalmat över dess tresidiga avslutning. Torntaket är flackt men har en smal och hög spira krönt av ett enkelt förgyllt kors på ett klot uppsatt 1924. Samtliga takytor är belagda med skiffer. På långhustakets östra gavelnock sitter en vindflöjel med årtalet 1694. Vindskivor och takutsprångens..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1994

 • Trä - Liggtimmer
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1994

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2002

 • Röd
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster

Inventeringsår 1994

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kyrkorummet är rektangulärt med ett smalare tresidigt avslutat kor i öster och orgelläktare i väster. Huvuddelen av t

Läs mer i eget fönster