Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN VARNUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, VARNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_007:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VARNUMS KYRKA (akt.)

1150 - 1210

1150 - 1250

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Varnum
Södra Vings församling
Skara stift
Varnums Kyrka 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Varnums kyrka har ett smalt långhus med låga fasader och hög takresning, centrerad port på nordsidan, tresidigt avslutat grunt kor i öster, sakristia i sydöst med dörr åt öster och en något smalare förrådstillbyggnad av trä i väster med lågt klocktorn. Tillbyggnaden har högre fasader än långhuset och två dörrar åt norr samt en åt söder och den kallas "tornet" i fortsättningen. Nordöstra dörren leder till ett trapphus varifrån läktaren och torntrappan nås, nordvästra dörren går till ett förråd. Genom tornets södra dörr nås tornets bottenvåning. Väster om sakristian och markerat av en kulle är ett pannrum under jord från 1933.
FASAD -..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
 • Takpannor - Glaserade
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Flöjel
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 03