Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN LIARED 10:1 - husnr 1, LIAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_025:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIAREDS KYRKA (akt.)

1843 - 1845

1843 - 1845

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Liared
Redvägs församling
Skara stift
Liared 151

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

LIAREDS KYRKA - Salkyrkan i empire från 1845 består av ett långhus med något smalare rundat kor i öster, centralt placerad sakristia i norr och torn i väster. Öster om sakristian är en betongtrappa ned till pannrum från 1938 med plåtlucka.
FASAD - Kyrkan vilar på en något utkragande sockel av gråsten. Fasaden bär en tjock kvastad och vitkalkad puts. Kring västporten är en slätputsad omfattning och ovanför denna en inmurad sexkantig kalkstensplatta med förgylld inskription med byggnadsår och regent. Ankarslut förankrar tornets bjälklag och läktaren. Klockvåningen har i varje sida en rundbågad ljudglugg med sentida svarta träjalusier...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Kvastad

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Kägeltak
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Plåt - Falsad, storplåtsformat
 • Takpannor - Betong
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • Källare - Delvis
 • 05