Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN FINNEKUMLA 15:1 - husnr 1, FINNEKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_036.8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FINNEKUMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

1850 - 1851

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Finnekumla
Åsundens församling
Skara stift
Finnekumla 258

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2003

FINNEKUMLA KYRKA består av ett rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i norr. De vitputsade murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Ett trätorn finns vid långhusets västgavel. Det brädfodrade tornet kröns av en sluten lanternin som kröns av ett kors. Torn- och lanternintaken är plåtavtäckta och långhuset har tegeltäckning. Ingångar via tornets bottenvåning i väster och via sakristians västfasad.

FASAD - Långhusets och sakristians fasader är spritputsade och avfärgade vita. Dessa vilar på en utspringande stenfot. Tornfasaderna är brädfodrade med vitmålad locklistpanel. Lanterninfasaderna har vitmålad plåttäckning och..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk
 • Trä - Restimmer

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak
 • Huv
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Plåt
 • Takpannor - Betong
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Kors

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2003

Kyrkorummet i FINNEKUMLA KYRKA täcks av ett flackt trätunnvalv. Murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Bänkinredningen som härrör från

Läs mer i eget fönster