Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO TRANEMO 1:3 - husnr 1, TRANEMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_009.14/0015

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRANEMO KYRKA (akt.)

1881 - 1882

1881 - 1882

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Tranemo
Tranemo församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

TRANEMO KYRKA är en sexsidig centralkyrka uppförd i sten och orienterad efter en nord-sydlig axel med altaret i norr. Stilen nygotik blandat med nyklassicism. Den sexkantiga planformen återkommer i lanterninöverbyggnaden och det krönande klocktornet med spira. Fasadmaterialet varierar från vitputsat stenmurverk till rött tegel och vitmålat torn. Taken är kopparklädda och fönsterformerna varierande runda, rundbågiga och spetsbågiga. Portal- och fönsteromfattningar är utförda i handslaget rött tegel. I fasaderna finns också dekorativa inslag i form av korsblinderingar, lisener och rundbågefriser. Till de tre ingångarna med överljus i form..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts
 • Tegel

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak
 • Tälttak
 • Huv
 • Torntak
 • Lanternin

Inventeringsår 1992

 • Ej utrett
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Portal
 • Sakristia - Väster
 • Absid - Norr
 • Turell
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1992

 • Torn - Centraltorn
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2002

 • Källare - Delvis
 • 03
Interiör

Inventeringsår 2002

Kyrkorummet har sexsidig planform med huvudingång i söder och kor i norr samt två tvärarmar i väster (nordväst och sydväst) och två i öster (nordö

Läs mer i eget fönster