Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK ÄLEKULLA 3:1 - husnr 1, ÄLEKULLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_060.26/00024

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLEKULLA KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

2013 - 2014

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Älekulla
Älekulla församling
Göteborgs stift
Älekulla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

ÄLEKULLA KYRKA är en vitputsad stenkyrka med rektangulärt långhus, trätorn i väster, vapenhus i söder och vidbyggd sakristia i norr. Koret har tresidig avslutning åt öster. Tornet kröns av en öppen lanternin med skiffertäckt huv. Fasaderna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Ingångar i väster, i söder genom det äldre vapenhuset samt genom sakristians östfasad. Källarnedgång genom en svartmålad plåtdörr i marken väster om sakristian.

FASAD - Fasaderna är spritputsade och avfärgade vita med slätputsade fönsteromfattningar. Vapenhusets fasader är slätputsade. Gråmålad utspringande gjuten sockel runt om. Tornet är klätt med vitmålad..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Murverk
 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1995

 • Puts
 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Korstak
 • Sadeltak
 • Sadeltak - Med valmad spets
 • Torntak
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Skiffersten
 • Takpannor - Betong
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Polygonalt
 • Kors

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2004

LÅNGHUS GOLV - Röd heltäckningsmatta. Omålat brädgolv i bänkkvarteren. VÄGG - Putsade väggar kalkavfärgade vita. På södra långhusväggen hänger en

Läs mer i eget fönster