Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK TOSTARED 4:1 - husnr 1, TOSTAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_113.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TOSTAREDS KYRKA (akt.)

1623 - 1624

1623 - 1624

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Tostared
Västra Marks församling
Göteborgs stift
Tostareds kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2005

TOSTAREDS KYRKA är en vitmålad träkyrka med ett torn i väster och tresidig koravslutning åt öster. Fasaderna är klädda med locklistpanel och genombryts av rundbågiga spröjsade fönster. Ingångar i väster samt genom sakristians västportal och den fd sakristians dito. Sadeltaket är valmat över koret och täcks av enkupigt lertegel. Det kraftiga tornet avsmalnar uppåt i etapper och kröns av en sluten lanternin. Torntaken har kopparplåttäckning. Lanterninen kröns av ett kors i kopparplåt.

FASAD - Grundsockeln är murad av natursten och fogad med cementbruk. Fasadbeklädnaden utgörs av stående locklistpanel med vitmålade knutlådor. En smal..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1997

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1997

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak - Med valmad spets
 • Torntak
 • Lanternin

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt
 • Kors
 • Vidbyggnad

Inventeringsår 1997

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Söder
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkorummet i TOSTAREDS KYRKA är präglat av nyklassicism samt av målningar från 1600-talet på norra väggen, predikstolen, altaruppsatsen och norra

Läs mer i eget fönster