Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS TÄMTA 5:2 - husnr 1, TÄMTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_019.15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÄMTA KYRKA (akt.)

1865 - 1865

1865 - Okänt

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Tämta
Fristads församling
Skara stift
Tämta

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Tämta kyrka har ett långhus med rundbågiga fönster, ett femsidigt, smalare men lika högt kor åt nordöst och ett smalare, fyra våningar högt torn med lanternin åt sydväst. Sadeltaket har en takryttare med spira. Exteriören är i nyklassicism men egenartad för Boråstraktens kyrkor, då den har sidoingångar i ett något smalare parti på båda långsidorna med bruten takfot över och vid långhusets ändar skjuter fasaden upp över takfoten likt pelare. I denna höjdsträvan kan nygotiska drag anas.

FASAD - Fasaden är spritputsad med fin yta med riklig ballast, avfärgad med vit kalkfärg, bruten i gult. Tornets puts har lagningar. Långhuset är kyrkans..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak - Med valmad spets
 • Tälttak
 • Lanternin

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Plåt - Falsad, småplåtsformat
 • Takpannor - Lertegel
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Portal
 • Torn - Gaveltorn
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
 • Takryttare

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2002

 • 01
 • 04
Interiör

Inventeringsår 2002

Nord-sydlinjen går diagonalt genom kyrkorummet med koret i nordöst, men för att underlätta orienteringen anges i det följande väderstrecken som om

Läs mer i eget fönster