Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS DANNIKE 1:56 - husnr 1, DANNIKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_003.24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DANNIKE KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1549

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Dannike
Länghems församling
Göteborgs stift
Länghemsvägen 34

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2002

DANNIKE KYRKA består av ett rektangulärt långhus med rundat kor i öster, torn i väster och vidbyggd sakristia i norr. Kyrkans vitputsade murar genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Långhusets sadeltak täcks av enkupigt lertegel och taket på koret och sakristian har plåttäckning. Västtornet har dubbla ljudluckor och torntaket täcks av ärgad kopparplåt. Kyrkans huvudingång finns i väster via vapenhuset i tornets bottenvåning. En port finns också i sakristians östfasad.

FASAD - Kyrkans murar är spritputsade, avfärgade vita och vilar på en utspringande gråmålad murad sockel. Viss del av sakristians sockel utgörs av natursten. Hängrännor..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Med valmad spets
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Plåt
 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Turell
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rundat

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rundat
Våningar

Inventeringsår 2002

 • 01
 • 04
Interiör

Inventeringsår 2002

DANNIKE KYRKA är en stenkyrka med rektangulärt långhus och halvrunt kor i öster. Ingångar genom vapenhuset i väster och sakristians. Korgolvet är

Läs mer i eget fönster