Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIBRO RANSBERG 4:1 - husnr 1, RANSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/228:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RANSBERGS KYRKA (akt.)

1200 - 1349

1200 - 1349

Västra Götaland
Tibro
Västergötland
Ransberg
Ransbergs församling
Skara stift
Örlenvägen 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

RANSBERGS KYRKA - Den östligt orienterade kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med fullbrett, rakslutet kor. Mitt på den södra långväggen är ett litet vapenhus. Åt norr vetter från koret en sakristia. Längs dess östvägg leder från norr en betongtrappa ned till den därunder liggande källarvåningen. Trappan har ett järnräcke och omgärdas av ett järnstaket.
FASAD - Socklarna på långhus och sakristia är skodda med kalkstenshällar, fastgjorda med järnhakar. De är på ovansidan täckta av cement till en skråkant. Sakristians källarvåning har vägg av betong. Vapenhusets sockel kläds av skråkantad granit. De murade gråstensväggarna..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Kvastad

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Beige
Takform

Inventeringsår 2004

 • Pulpettak
 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Falsad, storplåtsformat
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • Källare - Delvis