Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD PRÄSTBORDET 4:1 - husnr 1, LYRESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lyrestads kyrka, syd neg.nr 04-283-02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LYRESTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Lyrestad
Lyrestads församling
Skara stift
Lyrestadsvägen 1D

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

LYRESTADS KYRKA - Kyrkan består av ett stort, rektangulärt långhus, lika högt, tresidigt kor i öster, ett vapenhus mitt på sydfasaden, sakristia norr om koret och i väster ett smalare torn med sluten, fyrsidig trälanternin. Korets två spriförsedda strävpelare ger exteriören mycket av sin karaktär.
FASAD - Fasaden är spritputsad med slätputsade omfattningar och hörnlisener samt vitmålad. Putsen har dålig vidhäftning, speciellt på tornets nordsida, där större partier helt fallit av. Fasaden indelas genom kraftiga strävpelare, troligen 1700-tal, tre i söder, två i norr (väster om sakristian). De utåt lutande ovansidorna täcks av pulpettak..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Spira
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Flöjel
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Kors

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
 • 04